Be welcome! - Willkommen!

Dieses Gästebuch gehört Saman Mustafa
Seite zurück |Zurück zur Homepage 


 Einträge: 2929 | Aktuell: 8 - 1Neuer Eintrag
 
8


Name:
Haiwan (@Troten_fusion@hotmail.com)
Datum:Mo 15 Aug 2005 16:57:20 CEST
Betreff:\m/ %3E_%3C \m/
 

It is an amazing album.
Good work and good luck.

~ The crazy goat.

 
 
7


Name:
kamaran (@kamaran1970@hotmail.com)
Datum:Mo 08 Aug 2005 06:03:40 CEST
Betreff:dast xosh
 

dastan xosh hiwadarem sarkawtu ben

sllawy kamaran botan

 
 
6


Name:
Rezhwan Sabir Mustafa (unforgiven_rerre@hotmail.com)
Datum:Di 01 Mär 2005 18:49:20 CET
Betreff:Choni xala saman
 

i really like the first track of the cd, Cd Track #1
and i wonder what its called,..
your beloved nephieuw Rezhwan

 
 
5


Name:
bahar (bahar@hotmail.de)
Datum:Mo 28 Feb 2005 13:33:52 CET
Betreff:dast u deng xosh
 

kak saman ba hiway away ka baraw pesh chun bechit.

zor supass bo aw kara jwanana

 
 
4


Name:
kawa (ranjdana@freenet.de)
Datum:Mo 28 Feb 2005 13:30:36 CET
Betreff:Sarkawten bo to saman
 

kara musikiakanet zor jwanen, diara petanawa ka hich mabasteky taibat nia la pshty am kara hunarianawa jega la hunar lerada amawet awa bllem, hiwa darm kasany waku to ziad u lash sax ben.


hiway sarkawten

 
 
3


Name:
bahaiden (bahaiden@surfeu.de)
Datum:Mo 01 Nov 2004 16:10:42 CET
Betreff:kunst
 

gut und gut

 
 
2


Name:
Azakuka (azad@home.nl)
Datum:Do 08 Jul 2004 01:30:52 CEST
Betreff:Dastxosh
 

Brai zor barezu azizm saman;
Dastxosh bo hamu aw kara jwananai ka lam barhamada ba anjam drawa.
Pr badl pirozbayit leakam u dast xoshi lau barezanash dakam ka lagalt bashdar bun.
Hiwadarm har sar kautu bn wa kari jwantr barham benn,

Azad

 
 
1


Name:
Matthias (info@audio4ma.de)
Datum:Sa 03 Jul 2004 23:16:04 CEST
Betreff:Super Seite!
 

Hallo Ari!
Spitzenmäßige Website! Wer hat die gemacht?
Ach ja...

Liebe Grüße, Matthias

 
 


Seite zurück |Zurück zur Homepage